16.10.2015

Druhú hromadnú pripomienku proti LGBTI akčnému plánu podalo aj Združenie kresťanských škôl a fórum kresťanských inštitúcií.